Повече от всякога днес хората се нуждаят от спасение. Да занесем истината за възкръсналия Христос, свидетелствайки на нашето поколение, е ОТГОВОРЪТ на тяхната най-голяма нужда и Голямата заповед в Евангелията.

 


,,Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар“ /Марк 16:15/

 


През 1990г. Бог ни даде видение и част от него казва:

,,И ободрете се всички люде на тази земя, казва Господ – и работете, защото Аз съм с вас – казва Господ на силите“ /Агей 2:4/

Ние взехме това слово и днес отиваме до хората с Евангелието:
1. Мисии
2. Евангелизации с палатка
3. Посещения в болници
4.Посещения в старчески домове
5. Основавайки събрания в различни села и градове на областта ни.

Защото вярваме, че Жътвата е узряла и че преди Исус да дойде, това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по цялата вселена, за заявление на всички народи и тогава ще дойде свършекът. /Матей 24:14/

Църквата ни ясно осъзна, че Бог иска всеки новороден християнин да бъде ВКЛЮЧЕН в достигането на хората с Евангелието. Включен означава да си от страната на Бог, да събираш с Исус, а не да разпиляваш; да работиш, а не да спиш по време на жътва; да направиш това, което можеш, с това, което имаш, там, където си, за времето, в което Бог те е поставил. Ефективността на една църква се измерва със способността на нейните членове да достигат света с Евангелието. Само душеспасителната църква е жива църква. Това ни мотивира да отидем при хората.

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg