1998г. Бог говори на църквата ни – ДА БЪДЕМ ВКЛЮЧЕНИ, т.е. да отидем до хората с Евангелието. В едноmisions1 трудно време за църквата ни Бог ни предизвика да отидем до някои места в Родопите, където евангелието почти не се е проповядвало и където хората са с предимно ислямско самосъзнание. Всеки беше конфронтиран, но когато отидохме до хората видяхме огромната нужда.
Срещнахме се с хора, някои от които никога не бяха чували за Исус, хора в крайна бедност, села, откъснати и западнали с много безработни и отчаяни в тях. Това ни мотивира всяка седмица през лятото на 1999 г. да започнем да посещаваме тези места като първото беше с. Загражден. 

 


Днес, с Божията помощ сме посетили почти всички села в община Баните – с. Загражден, с. Давидково, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Оряховец, с. Гълъбово, с. Баните, а също и много откъснати махали. Това, което отваря сърцата на хората за истината на Библията, е отношението, което показваме към тях. Да се сприятелим с тях, за да видят чистите мотиви, поради които ние сме там, е много по-важно отколкото да отчетем някакво мероприятие. Виждайки техните нужди, ние занесохме дрехи, храна и др. на много от тях, а някъде на почти всички. Инвалидите в общината получиха цял камион с помощи от дрехи и обувки, много от които всеки от нас лично беше приготвил. Не това ли е същността на МИСИИТЕ – да посрещнем техните духовни и материални нужди.

Това е седмото ни лято и днес ние можем да видим плода на труда ни в Господа, че не е напразен. Десетки помолиха Исус да прости греховете им, вземайки решение да променят живота си. Други получиха изцерение и освобождение. Жена остави слуховия си апарат, след като прочу напълно. Друга беше напълно освободена от страхова невроза. Трета жена остави бастуните, с които се подпираше, и започна да ходи без тях. Бог изцери мъж със сърдечни проблеми, който не можеше да измине повече от 10 метра, без да спре за почивка. Божието Слово, благовествано и проповядвано на тези места, промени живота на много хора. Хора с проблеми в краката или ръцете получиха изцерение, а жена, която беше преживяла парализа, беше напълно възстановена и днес язди своето магаре. Видяхме момиче, което беше в инвалидна количка, после само да я бута и още десетки чудеса за Слава на Бога, с които Той е потвърждавал Своето Слово.
От около година ние посещаваме този район не само в лятото, но всеки месец по два пъти с мисионерски екипи от по 8 човека. Днес в с. Загражден 10-15 човека посещават събранията ни и дори двама от тях получихa кръщение в Святия Дух – Слава на Бога. Това което ни мотивира да продължим, е плодът от работенето ни. Слава на Бога!!!

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg