Нашия пастор

Запознайте се с нашия пастор

Аз и моето семейство сме радостни да Ви представим Християнска църква на вяра. Ние вярваме в силната местна църква, която е пример на изобилен живот. Бог иска всеки човек да бъде спасен и да достигне до познанието на истината, която е Исус Христос и да се покори на движението на Святия Дух в Църквата на последното време. Исус е Господ! А Божието Слово казва, че

„няма под небето друго име, открито на хората, чрез което можем да се спасим“

( Деяния на апостолите 4:12 ).

Пастор Иван Несторов ръководи Евангелска цървква на вяра – Пловдив от 1990 г. Завършил е пасторския курс към Dominion College – Сиатъл, САЩ. Също така п-р Несторов има бакалавърска степен от Висшия Евангелски Богословски Институт – София.

В служението си се стреми да допринася за достигане на недостигнатите. Днес църквата наброява около 300 вярващи и има собствена сграда.
От 1990г. служението развива ежегодна активна мисионерска дейност натериторията на страната, преимуществено в Източните Родопи. Това довежда до установяването на постоянни събрания и нови църкви в различни населени места – градовете Пазарджик, Раковски, Брацигово и Съединение, както и в селата Труд, Ягодово, Царацово, Мало Крушево, Загражден.

П-р Иван Несторов

В какво вярваме

 • Исус Христос – Спасителят  на света
 • Идването на Исус в плът
 • Неговата смърт и възкресение
 • Триединният Бог – Отец, Син и Святи дух
 • Истинското библейско покаяние
 • Библията – Божието слово
 • Водното кръщение
 • Кръщението в Святия Дух и проявата на Всички Негови дарби
 • Възкресението на мъртвите
 • Божието изцерение и освобождение
 • Изобилния живот с Исус Христос
 • Второто идване на Исус Христос
 • Хилядагодишното царство
 • Вечния съд
Евангелска църква на вяра - Пловдив
Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg