Евангелска църква на вяра – Пловдив

” … като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава… ”   (Евреи 10:25)

Да бъдеш християнин е повече от просто моментна реализация – това е ежедневен процес, при който можете да прераснете в повече и повече като Христос.

Били Греам

Тъмнината не може да прогони тъмнина; само светлината може да направи това. Омразата не може да прогони омраза; само любовта може да направи това.

Мартин Лутар

Добро нещо е да имаш мечта и видение. Но без съответните действия, мечтата ще си остане мечта

Рик Ренър
Посетете ни

Предстоящи събития

Евангелска църква на вяра - Пловдив
Неделно Богослужение
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

В какво вярваме

  • Исус Христос – Спасителят  на света
  • Идването на Исус в плът
  • Неговата смърт и възкресение
  • Триединният Бог – Отец, Син и Святи дух
  • Истинското библейско покаяние
  • Библията – Божието слово
  • Водното кръщение
  • Кръщението в Святия Дух и проявата на Всички Негови дарби
  • Възкресението на мъртвите
  • Божието изцерение и освобождение
  • Изобилния живот с Исус Христос
  • Второто идване на Исус Христос
  • Хилядагодишното царство
  • Вечния съд

Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

2 Коринтяни 9:7

Подрекепрете ни