НИЕ сме млади хора, вярващи в Исус Христос като Господ и Спасител! Радваме се, че Той ни е спасил от ада и ни е показал Истината сега – в нашата младост! Осъзнаваме любовта Му към нас и към всеки човек, и затова Му отговаряме с любов, като Му служим с доверие! Горим от желание да разкрием личността на Бог на всеки човек, особено на младежите, така че да Го познават лично и да имат истински взаимоотношения с Него!

Младежкото служение в църквата обхваща около 40 млади християни, чийто брой расте. Всяка събота се събираме, за да общуваме заедно чрез споделяне по различни актуални теми.
 

Също отделяме време да общуваме с Бог в обща молитва и да искаме от Него отговори за различни нужди. Веднъж месечно имаме специална младежка служба, на която хвалим Бог, слушаме Божието Слово от нашия младежки лидер или от някой гост-проповедник, споделяме случки от личния си живот, в които Бог ни е помогнал по свръхестествен начин, забавляваме се с различни игри и т. н.

Освен това подготвяме различни танци, скечове, пантомима, театрални постановки, спектакли, видео-клипове, чрез които изявяваме истината за Исус и за нашата нужда от Него. С тези форми на изкуството участваме в мисиите на църквата, както и в различни младежки или театрални форуми, на които сме поканени. Изнасяме представления в град Пловдив и по цялата страна. Подготвяме и младежката страница на списание „Сияние“.

Организирането на всички тези неща се подпомага от екип от няколко младежи, които работят като японски багерчета. А „лекото бреме“ лежи на плещите на младежкия лидер – Димитър Спилков и жена му – Делина, които го носят с голяма радост!!! 🙂

„Не чрез сила, нито чрез мощ (човешки), а чрез Духа Ми – казва Господ на Силите.“ (Захария 4:6)

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg