Работата ни сред възрастните хора в Пловдив обхваща Дома за възрастни хора с физически увреждания на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и Дом за възрастни хора ,,Св.Василий велики“ на Коматевско шосе.

 

В покорство на видението от Бог църквата ни се стреми да прави това което може, с това, което има, там, където е. Преди около шест години, макар и трудно, групата за мисии и евангелизации започна да прави стъпки с Евангелието в тези домове. Днес управата на тези обществени заведения ни дава възможност да занесем Божието Слово и Божията любов до тези възрастни хора, в последните дни на живота им. Благодарим на Бога за това!
И на двете места провеждаме концерти с хваление към Бога и проповядване на истината за спасението на човешката душа. Раздаваме и помощи според възможностите на църквата ни. На концертите всички домуващи получават шанса да решат да се покаят за греховете си и да поканят Исус Христос за свой Господ. Раздаваме и на всеки Евангелия.a

Повече акцентуваме обаче на личните ни срещи с хората, при които се опознаваме с тях, запознаваме ги с живото слово от Библията и се молим заедно. Възрастните хора са изпълнени с болка, чувство на отхвърляне, самота. Някои са били изоставени от децата си право на улицaта, а други сами са избрали да са там, но при всички тях стои силната нужда от обич и внимание и за това се стремим да бъдем приятели с тях. Учим ги да познават Бог и искаме да видим Божието Слово изпълнено в живота им:

„Праведните …ще цъфтят в дворовете на нашия Бог Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, Ще бъдат сочни и зелени.“ /Псалом 92:12-14/

Необходимостта от четене и разясняване на Библията е огромна. Обезкуражаващо е, когато се сблъскваме с крепостите на традициите, религията, атеизма, апатията, физическата немощ, душевните наранявания, интелектуалните нарушения, но ние вярваме, че чутото Божие Слово дава плод за спасение на душите им. Някои възрастни жени свидетелстват как след молитва към Исус, са се почувствали по-добре или са се възстановили след счупване на кости и стави.

През всички тези години сме посещавали десетки възрастни хора. Някои от тях в последните си дни се покайваха и приемаха Христос в сърцето си. За тях имаме надеждата от Божието слово, което казва:

„Защото, ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него“ /2Тим.2:11/

Виждаме, че нуждата за тези възрастни хора е много спешна и затова ги посещаваме всяка седмица в групи по двама-трима. Както и да са изживели живота си Бог ги обича и Той иска техните души да дойдат в Божието царство, избавени от ада. Отдаваме слава на Бога!!!

,,Неговата милост трае до века“ /Псалом 107:1/

 

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg