„Тогава Цaрят ще рече на тези, които са от дясната му страна: Елате вие благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте; ожаднях и ме напоихте; болен бях и ме посетихте; в тъмница бях и ме посетихте.“ /Матей 25:34-36/

 

 

Целта на групата, която посещава болниците, е да отидем до болните и да им дадем Божието послание, че:

„Бог толкова възлюби света, щото даде своя единороден син /Исус Христос/, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ /Йоан3:16/

Хората в болниците се нуждаят да разберат истината, че с живота Си, смърта Си на кръста и славното Си Възкресение, Исус Христос показа волята Си и силното Си желание хората да бъдат здрави, а който се покае и помоли Бог за изцерение,да му бъде отговорено.
Често хората, при които отиваме, когато чуят тези думи, искат да се молим заедно с тях, за да предадат живота си на Господа, като се покайват за греховете си и приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител. След това се молим заедно с тях за възстановяване на здравето им, за личните им нужди и дори за семействата им.
Станахме свидетели на това как болни оздравяват, при това някои със сериозни диагнози като: левкемия; оперирани от рак на дебелото черво с разсейки в цялото тяло, лупус и други.

Свидетелства:

1. Георги – 5 годишен. Януари месец 2005г. лекарите му поставиха диагноза Лимфолифкоза/левкемия/. Посетихме това дете и неговата майка Христина и се молихме за неговото изцерение. За нуждата също се молихме и в църквата. След това започна първият курс на лечение с химиотерапия. По време на лечението лекарите направиха на Георги тестове на кръвта, които показаха, че няма ракови клетки. Изследванията на костния мозък потвърдиха, че в тялото на детето няма рак за което и публично свидетелства пред църквата неговата майка. Слава на Бога!!!

2. Още едно силно свидетелство от месц мaй 2005г. е това на 5-годишно момиче. На Ташка беше поставена диагноза левкемия, нещо страшно, особено когато става дума за малко дете. Нейната майка започнала отчаяно да търси Бог, за да и помогне в тази трудна и невъзможна за хората ситуация.
Срещайки ни, тя сподели голямата си нужда. Там, на място, тя предаде живота си на Исус, като се покая за своите грехове. После дойде с дъщеря си на църква, където пасторът и цялата църква се моли за съвършено изцерение в Името на Исус. Само след няколко седмици Бог се прослави, като резултатите от изследването на костния мозък потвърдиха чудото на изцерението. Лекарите решиха, че химиотерапия вече не е необходима.
Майка й дойде с нея на църква, за да свидетелства за чудото и да прослави Исус. Слава на Бога!!!

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg