Заедно с призива да отидем на мисии, Бог ни даде видение и за евангелизационна палатка, с която да проповядваме Божието Слово. Две години се молихме и работихме, за да я имаме. В лятото на 2000 г. отговора дойде – камион с палатка – и работата ни стартира. 

 

 

· Започнахме през август 2000г. в с. Белица (община Лъки)
· 2001г. – с. Равногор, с. Загражден, с. Давидково, гр. Банкя, гр. Плевен
· 2002г. – с. Блъсково, с. Снежина, с. Храброво, гр. София, с. Загражден
· 2003г. – с. Баните, с. Белица (община Благоевград), гр. Никопол, гр. София (в три квартала), кв.Сарафово (гр. Бургас), гр. Варна
· 2004г. – с. Баните, кв.Сарафово (гр. Бургас)
· 2005г. – гр. Русе, гр. София, кв.Сарафово (гр. Бургас), с. Мало Крушево

Да проповядваш Евангелието по този начин не е лесно. Изисква се сериозен екип от хора, посветени и верни, без роптане за тежката работа по разпъването и подготовката на палатката. Но трудът ни е изобилно възнаграден. Всеки път виждаме много спасени, изцерени, освободени и променени от Божието Слово хора. Слава на Бога!!!

Хиляди са дошли при Христос по този начин на евангелизиране по света.
Това, което правим на тези евангелизации, е да поканим хората чрез лично свидетелство, плакати, обяви и т.н. да посетят палатката. Там те слушат Божието Слово да се проповядва. Младежите от църквата ни представятт различни танци, пантомими и сценки по Библията. Групата за хваление прославя Бог и докосва сърцата им. Всяка вечер десетки хора получават възможността да се покаят и да получат молитва за изцерение и освобождение. Най-голямата радост обаче е, когато после тези хора останат в църква, защото тя е, която може да се погрижи да пораснат и да останат при Христос.
Когато първата ни палатка остаря много, Бог ни подари по-добра, за около 500 човека, с която работим от лятото на 2004г. Пет години по-късно не сме сами в това служение, но има и други църкви, които правят същото.

Да видим много църкви, по едно и също време, на много места, работещи истински и ревностно в това служение, за да достигнем нашето поколение с Евангелието, основавайки събрания и изпращайки мисионери е мечтата ни като църква.

 

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg