04 Април 2022
П-р Иван Несторов

Последно предупреждение

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МИНАЛАТА седмица, докато един пастор шофирал, видял възрастен човек да върви по пътя и решил да го вземе в колата. Докато пътували, възрастният човек казал:
„Сине, знаеш ли какво се случи снощи на небето?“
Пасторът се стреснал и спрял колата веднага: „Господине, добре ли сте? Как така имате информация от небето?“ Старецът казал: „Снощи в небето Бог Отец беше много разгневен срещу човеците и каза на ангелите Си да засвирят с тръбите. Ангелите вдигнаха тръбите си и точно преди да засвирят, Исус се простря пред Бог Отец и започна да се моли със сълзи на очи. Кръв започна да тече от ръцете и тялото Му. Христос каза на Бог Отец да има милост, за да не е напразна смъртта Му. Когато Бог Отец видя раните на Сина Си, болката на светиите и перверзността на лошите, каза: „Ще им дам последна възможност!“

Исус се обърна към ангелите и заповяда на едно голямо число от тях, да отидат на земята навсякъде и да кажат на целия свят: „Краят е близо! Исус идва скоро!“ Пасторът, бършейки сълзите си, попитал: „Господине, как знаете това?“ Старецът отговорил: „Аз съм един от тези ангели, изпратени на земята! Моля, използвай всички възможни начини, медии и изпращай това съобщение. Няма време за губене!“ И старецът изчезнал.

Тази история е реална. Христос идва скоро!!! Трябва да занесем евангелието. Спешно е!!!

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg