Статиии
Последно предупреждение
Откровението, което получаваме от Бог
Начинът, по който гледаш на живота определя начина, по който живееш
Християните на последното време
Създаването на ученици е целта на местната църква
Основно определение за грях
Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg