04 Април 2022
П-р Иван Несторов

Начинът, по който гледаш на живота определя начина, по който живееш

“Където няма видение, народът се покварява, а блажен онзи, който пази закона” (Притчи 29:18).

“Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината” (Матей 6:22-23).

Това, което разбираме от този текст, е: начинът, по който гледаш на живота, определя дали ще си успешен, или неудачник. Тук Словото не говори за тялото, а за духа. Видението ти, гледната ти точка са светлината в живота ти. Ако видението е негативно, целият ти живот ще е негативен. Ако гледаш позитивно и виждаш добри неща, ще си пълен с Божията светлина. Ще имаш надежда за живот.
Има нещо, което трябва да разберем, и то е – първо изграждаме видението и след това то ни изгражда!

Ти решаваш в какво вярваш, какво мислиш, по какъв начин виждаш нещата. Решаваш дали ще виждаш проблеми или възможности, работа или безработица, богатство или бедност, болест или здраве. Онова, което допускаш в сърцето си, то ще определя начина, по който живееш.

Някои хора имат негативно отношение към живота. Говорят негативно, виждат само проблеми и това, което им се случва, са само лоши неща. Вярващият в Бог обаче поглежда на положителните неща и потенциала в живо-та. Можеш да виждаш как Бог работи и как Святият Дух спасява. Виждаш възможности и свобода във всичко, което вършиш. Създаваш добри неща, защото си поставил добро съкровище в сърцето си. Исус казва в Йоан 7:38:

“Който вярва в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му.”

Виждате ли? Живата вода няма да се излее върху вас. Тя извира от вас. Ние сме съдове на Святия Дух, изпълнени с жива вода. Съживлението излиза от нас, от духа ни, от това, с което сме пълни.
Ако не излезеш навън, съживлението няма да дойде. Това е видението. Когато си изпълнен с видението и живота на Бог, ти започваш да го изпълняваш. Ако отлагаш – видението ти ще бъде откраднато!

Много християни казват: “Някой ден ще служа на Бога” или “Когато получа по-добра заплата, ще давам десятък”. Някои пък казват: “Когато децата пораснат, ще имам възможност да се включа в служение” и т.н.
Ако отлагаш, никога няма да се получи. Учениците на Исус имаха същия манталитет да отлагат нещата, но Исус им каза в Йоан 4:35:

“Не казвате ли още четири месеца и жътвата ще дойде? Ето, казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жътва.”

С други думи, Той искаше да им каже – докато продължавате да отлагате жътвата, никога няма да я имате. По същия начин не трябва да отлагаме видението, защото няма да бъде изпълнено в живота ни.

Бих искал да се обърна към теб с един въпрос. Какво виждаш ти? Ако начинът, по който си гледал на нещата, те е довел дотам едвам да преживяваш, просто прекрати това и смени посоката. Ако хората около теб са негативни, смени обкръжението. Изгради нов начин на виждане и започни да градиш нови неща.
Авраам последва видението и напусна Ур Халдейски. Бог му каза, че ще му даде потомство като звездите и морския пясък. Авраам повярва на това и видението започна да го изгражда. Виждаме резултата. Авраам роди Исаак. Исаак роди Яков – Израил. От Яковото потомство дойде Исус. Чрез Исус християните от всяка нация са Авраамово потомство. Видението за звездите и пясъка се изпълнява и до днес.
Яков обаче имаше малък проблем – той не се оправяше добре с парите. Така че трябваше да работи на вуйчо си. За 14 години всичко, което имаше, бяха две жени и няколко сина. Нямаше имот, нямаше пари, не можеше да издържа жените и синовете си без помощта на Лаван. За да се промени това, той придоби видение. Словото нарича това мечта. Той искаше да придобие овце, кози и да стане най-успешният фермер. Уговорката с вуйчо му беше да отдели пъстрите и шарените от стадото за себе си и Ла-ван се съгласи, понеже те не бяха много. Бог обаче благослови намерението на Яков да осъществи видението си. Даде му мъдрост и Словото ни разказва една интересна история за нарязаните пръчки, които Яков слагаше пред очите на овцете и козите, когато те пиеха вода и зачеваха. Така не след много време се раждаха пъстри и шарени овце и кози, така че стадото на Яков стана многобройно. Тогава Лаван си каза: “Какво става тук?” И започна да се ядосва на Яков.
Искам да обясня сега, че същото се случва и днес. Когато имаш видение и успяваш, хората започват да ти завиждат. Могат да те хвърлят в сух ров, дори да те продадат в робство, както се случи в живота на Йосиф. Но той не остави видението си и Бог беше навсякъде с него. Дори и в затвора той беше в позиция (Битие 39:21-23).

Има осем стъпки, които ще ти помогнат да откриеш каква е съдбата ти в Господа:
1. Знай истинското желание на сърцето си, а не нещо, което някой друг иска да правиш;
2. Знай какво разпалва твоята енергия и ревност;
3. Знай кое идва естествено за твоите дарби и талант;
4. Търси съвет от зрели християни, приятели и водачи;
5. Слушай свидетелството на Святия Дух в твоя дух;
6. Знай на какво можеш да се отдадеш 100 процента
7. Знай какво произвежда добри резултати и плодове в живота ти;
8. Следвай Божия мир вътре в себе си.

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg