05 Ноември 2023
П-р Иван Несторов

Притчи 13:14

"Поуката на мъдрия е извор на живот. За да отбягва човек примките на смъртта."

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg