01 Октомври 2023
П-р Иван Несторов

Духовната зрялост

Има 5 белега, по които можем да познаем зрелия християнин.

1. Зрелият християнин издържа на натиск/изпитание

2. Зрелият християнин е чувствителен към проблемите на другите.

3. Зрелият християнин контролира езика си

4. Зрелият християнин е миротворец, не кавгаджия.

5. Зрелият християнин е търпелив и е отдаден на молитва

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg