В последно време Бог ни обещава, че ще въздигне падналата Давидова скиния, там където имаше хваление 24/7 .  1 Летописи 16 глава ни описва това което направи Давид – нареди да има непрестанно хваление и принасяне на всеизгаряния в скинията за срещане.

 

Днес имаме великата привилегия да можем да имаме достъп до Божия престол всеки един миг, по всяко време на денонощието … Чрез кръвта на Исус и чрез силата и водителството на Святия Дух. И ставаме свидетели на възстановяването на духовната Давидова скиния – хвалението. 

Толкова много е писано за хвалението …. Нищо ново няма да мога да ви кажа …. Искаме просто да служим на Бог – с цяло сърце, с цяла душа и с всичката си сила, с разбиране, с огън….. Хвалението – това е живот, това е действие. Без значение дали пееш, свириш, молиш се, озвучаваш, снимаш с камера за телевизията, посрещаш хората в църква, почистваш залата когато всички са си тръгнали, работиш в офиса на църквата ….. ако сърцето ти е съвършено разположено към Татко и живота ти свидетелства за Него – ти си хвалител.

За мен да служа в тази църква и в това служение е огромна привилегия. Да предам това което имам на следващото поколение, колкото и малко да е то, и да гледам как децата ни се запалват да служат на Бог – това е наслада за душата ми. „Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество“ /Пс. 145 / Хвалете Господа.

/Ирина Каишева- вокал/

Тъй като става въпрос за хваление, на първо място това е личното ми отношение изразено като благодарност към Бог за …..всичко в живота ми – с това отношение се покланям на Господа. И тъй като става въпрос за служение, това пък е личното ми посвещение, в отговор на Божия призив, да бъда готова по всяко време и на всяко място да хваля Бог със сърцето си и всичко което мога. Или ако мога да свържа двата аспекта – да бъда на разположение на Бог да изразявам благодарността си към Него, така че да предам това отношение на братята и сестрите от църквата.

/Антония Танчева – пиано/

Хвалението е начин по който мога да служа на Бог и да му се поклоня. Също така отговорност пред Бог и хората.

/Габи Каишева – пияно/

Последните 5 години, хвалението стана част от живота ми и също така служението ме прави и част от тялото и живота на църквата и това е страхотно.

                                                                                                                                  /Никола Димитров  – бас китара/

Хвалението, според мен, са думи на благодарност и благоговение пред всемогъщия Бог. Фактът, че Той ни обича, / дори и да допуска да минаваме през тежки моменти/ е повече от достатъчен да Му служим.

                                                                                                                             /Константин Кръстев – вокал/

Какво е за мен хвалението накратко….служение на поклонника. А поклонникът трябва да съумее да издига Бог, да вижда във всичко Бог, да отразява Бог с хвалата си. Той, поклонникът, задължително трябва да се научи да се смирява, и то неведнъж, а постоянно. Употребявам думата трябва, защото поклонникът винаги според мен се учи, никога не е стигнал до съвършенството, но постояства да прави всичко това всеки път и отново….

                                                                                                                          /Даниела Ташева – вокал/

Хвалението – това е прекрасно време на свобода и освежаване, когато се отпуснеш в Неговото присъствие и се появява непринудена усмивка на лицето ти, когато си спомняш за всичките Му благости и акълът ти не може да побере  как е възможно да е толкова съвършеш Божият план.  Това сладко общение с Бог, в което много пъти всичко, което можеш да кажеш е просто : Благодаря Ти!

                                                                                                                   /Ребека Димитрова –  пиано/

Хвалението се случва в сърцето и се изявява в действие.  Да служа с хваление за мен е голяма отговорност,  но и привилегия да мога заедно с църквата да издигам Господа . Целта на служението ни е на първо място да хвалим Господа, а след това да помогнем на църквата да се присъедини.   Всичко това може да се случи само чрез Святия Дух, понеже чрез Него познаваме Христос и Баща ни.

                                                                                                                 /Атанас Кайнаров – вокал/ 

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg