Плачът на Еремия 4:4 казва:

„Децата искат хляб, но няма кой да им отчупи“.

Целта на Детското служение е да обучава децата на Божието слово и истините от Библията, да отчупи от хляба на живота по такъв достъпен начин, че да представи Исус Христос и принципите от Библията живи и реални за децата.

Заниманията в църквата протичат с деца на възраст от 3 до 10 години. Те включват неделно училище, библейски уроци и игри, прожекции на филми с християнско съдържание и други мероприятия.

Насърчени сме да сеем Божието слово като семе в децата дори от първите им години, защото в Притчи 22:6 се казва:

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него дори до старостта си.“

Детското служение към църквата представя още различни куклени театри и куклени етюди с евангелзационна насоченост, с цел децата да се въвеждат и запознават с библейските истини за вяра в Бога, покаяние, молитва, покорство към родителите и т.н.
Исус Христос каза:

„Оставете децата да дойдат при Мене, защото на такива е Божието царство.“

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
сряда:
18:30 (Четене на Библията)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg