09 Септември 2022
18:00 - 20:00
Евангелска църква на вяра - Пловдив

Конференция "Пробив" 2022

От 9 до 11 септември очаквайте конференция 'Пробив'

Очаквайте подоробности!

Ред на богослуженията
неделя:
11:00 (Неделно Богослужение)
събота:
18:00 (Младежко Събрание)
събота:
15:00 (Тинейджърско събрание)
петък:
18:30 (Молитвено събрание)
Адрес:
Св. Иван Рилски 16, Пловдив
Имейл:
info@cof.bg