… като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии.

(Еф.6:18)

И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци …

(1 Тим 2:1)

На стените ти, Ерусалиме,
поставих стражи, които никога няма да мълчат, ни денем ни нощем. Вие, които припомняте на Господа, не замълчавайте, и не Му давайте почивка, догдето не утвърди Ерусалим, и догдето не го направи похвален по земята. (Исая 62:6-7) 

Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори. (Матея 7:7-8)

А като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мен заради страната, за да не я разоря, не  намерих. (Езекил 22:30)

Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него. (2 Летописи 16:9)

А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжех няколко дни; и постих и се молих пред небесния Бог…(Неемия 1:4)