Здравей!

Ние

Послание към теб

Молитвени нужди

Ако не познаваш Исус

СЪГЛАСИ СЕ С НАС В МОЛИТВА

Този линк ще ни служи да се молим в съгласие.
Нека ходатайстваме в молитва заедно с теб за изпълнението на Божията воля за актуални събития и неща, които Библията казва, че са жизненоважни за нас и за хората около нас!
Можеш самият ти да предлагаш нужди, за които да се молим – твои, на друг човек, обществени. Пиши на e-mail: info@cof.bg
Голяма сила има усърдната молитва на праведните, когато са в съгласие.

Молитва за неспасените
Отче Небесен, ние се съгласяваме в молитва, братя и сестри, да се откриваш в живота на неспасените млади хора в България! Молим Те, Татко, изпращай Словото Си в живота им! Дай им откровение за това, че Исус е Твоят Син и че умря на кръста за техните грехове! Че възкръсна и сега е Господ и Спасител! Боже, изпращай им Твоите работници, които да се грижат за тях! Изпрати и нас! Ние сме готови да ни използваш за Твоя Слава и за тяхното спасение! В Името на Исус Христос се молим! Отдаваме Ти цялата Слава и Ти благодарим, че чуваш и отговаряш на тази молитва на съгласие, защото Твоето Слово казва, че благостта Ти е определена да води хората до покаяние! Че Твоята воля е всеки един човек да достигне до познанието на Истината! Че Твоята ръка не се е скъсила, та да не може да спасява! Благодарим Ти, Татко! Амин!

Молитва за младежите – християни
Боже, ние те хвалим и прославяме Твоето име! Благодарим Ти, че Исус – Твоят Син – умря за нашите грехове на кръста и че възкръсна! Благодарим Ти, че чрез вяра в Него Ти ни прощаваш и ни даваш победа над всеки грях, робство и криза! Ти си нашата Канара и Яката ни кула! В Твоята любов и верност имаме закрила и сигурност! Сега се застъпваме за всички вярващи младежи в България! Давай ни глад в сърцата да те търсим и познаваме повече! Давай ни изгарящ копнеж за Твоята истина, ревност за чистота и святост, и отвращение към греха! Откривай ни Волята Си чрез пълна духовна мъдрост и откровение! Просвещавай очите на сърцето ни, за да разбираме Словото Ти и Силата, с която мощно действаш в живота ни. Помогни ни да се смиряваме повече, да бъдем по-любящи, милостиви, верни и покорни! Искаме да ти угаждаме във всичко и да принасяме добри плодове! Благослови ни да израстваме духовно, да благоуспяваме и да сме здрави във всичко, както благоуспява душата ни, когато ходи в Твоята истина! Помогни ни да бъдем будни и трезвени в тези последни времена! Да използваме всеки шанс да благовестваме и да помагаме, да отразяваме Христос в нас! Благослови ни да помагаме на нашите братя и сестри, родители, близки, лидерите в църквата! Искаме да се движиш чрез Твоя Дух в нас и чрез нас! Искаме да видим Твоята Слава освободена в живота ни всеки ден!….. (продължавай според както Святият Дух те води).

Бог копнее да общува с нас всеки ден!
Той ни обича и се удоволства да отговаря на молитвите ни, които са с вяра и любов, от чисто сърце и според Неговата воля, за да бъде радостта ни пълна!

Очакваме те всяка събота от 18.00 на нашите младежки събрания!