Здравей!

Ние

Послание към теб

Молитвени нужди

Ако не познаваш Исус

Ако не познаваш Исус, можеш да разбереш кой е той и да му позволиш да ти покаже любовта си към теб. Той е Божият Син, който доказа, че те обича, като умря за твоите грехове! Той е спасителят на душата ти! След смъртта си възкръсна и живее завинаги в слава и сила!

Илюстрацията, която виждаш, показва твоето минало, твоето настояще и, ако приемеш Исус – твоето бъдеще. В началото Бог създаде човека с много любов, за да живее и общува с него.

Човекът съгреши чрез непокорство към Бог. Грехът създаде пропаст помежду им. Бог изпрати Своя Единороден Син Исус Христос на земята, за да ни спаси. Затова умря с мъчителна смърт, разпънат на кръст, заради греховете ни. Бог пожертва Него за нашите престъпления. После възкреси Исус от мъртвите и Му даде власт да прощава всеки грях. Сега, ако повярваш в Него и се покаеш за греховете си, Той ще ти прости и ще дойде да живее в твоето сърце! Ще премахне всичко гнило от теб и ще те обнови! Ще можеш да общуваш с Бог и да Го опознаеш! Няма по-прекрасен живот от този с Исус! Ще има трудности и изпитания, но Исус ще ти дава сила и мъдрост да ги преодоляваш. Така ще израснеш духовно. И най-важното: Той ти дава ВЕЧЕН ЖИВОТ!!! Животът ти сега ще бъде напълно променен и след физическата ти смърт този живот ще продължи завинаги с Исус! Бог е записал в Библията, че за тези, които Го обичат, е приготвил такива прекрасни неща, които е невъзможно да си представим, поради сегашната ни ограниченост.
И така – Божият дар е вечен живот чрез вяра в Христос! Какъв е твоят избор?

Ако приемаш този дар и осъзнаваш нуждата ти да се покаеш и да помолиш Бог за прошка, можеш да Му кажеш от сърцето си:
Господи, аз вярвам, че Исус Христос е Твоят Син! Вярвам, че Той умря на кръста и заради моите грехове! Вярвам, че възкръсна и е Господ и Спасител! Осъзнавам, че съм грешен човек! Покайвам се! Моля те, прости ми всички грехове! Исусе, отварям сърцето си за теб и Те моля да дойдеш и да го обновиш напълно! От днес нататък ще ти служа в покорство и любов завинаги! Спаси душата ми от ада и ми дай вечен живот! Небесни Татко, благодаря ти, че ме приемаш за Свое дете! В името на Исус се моля! Амин.

Ако се помолиш с цялото си сърце, Бог ти прощава и се превръща в Твой любящ Баща завинаги! Исус заживява с теб всеки ден и те променя, докато обичаш Бог и хората, както Той Самият!

Не си създавай представа за Исус от масмедиите и съмнителни филми. Прочети Новия завет, който е част от Библията. Там е документиран животът и думите на Исус. Можеш да разговаряш с Бог всеки ден, като се молиш и да намериш и други приятели, които вярват в Исус. Заедно с тях, вярата и познанието ти за Исус ще расте, а ти ще имаш до себе си хора, които ти помагат и на които ти самият можеш да помагаш.

Ако искаш повече информация или да споделиш с нас неща, които те вълнуват, пиши ни на e-mail: info@cof.bg

Очакваме те всяка събота от 18.00 на нашите младежки събрания!