Ние вярваме, че служенето ни пред Бог е следствие от дълбоко взаимоотношение и любов към Господа, а не просто дейности и активности.

“Служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост …” Пс 100:2.

“… аз и моят дом ще служим на Господа …” Исус Навиев 24:15