За да видите ГФО на Евангелска църква на вяра, моля, изберете година:

ГФО 2020
ГФО 2019
ГФО 2018
ГФО 2017
ГФО 2016