За да видите ГФО на Евангелска църква на вяра, моля, изберете година:

ГФО 2017
ГФО 2016
ГФО 2015
ГФО 2014
ГФО 2013
ГФО 2012