Обръщение на Улф Екман към членовете на „Слово на живот интернешънъл“, относно решението му да се присъедини към Католическата църква /Швеция, Упсала, 09 март 2014/

 

Скъпи възлюбени приятели от „Слово на живот интернешънъл“,

моля се всичко да е добре с вас и благословението на Господа да е във вашия живот и служение.

Очаквам с нетърпение да се видим с много от вас след няколко дни на конгреса на  Word на Life International в Ефес.

В това писмо искам да споделя с вас едно решение, което жена ми Бригита и аз взехме.

Както вероятно вече знаете, миналата година имаше промяна в служението „Слово на живот“ в Упсала. Нашата църква получи своя нов старши пастор – Йоаким Лундквист. Той е чудесен човек, върши много добра работа и е много обичан в нашата църква. Преходът премина много добре, като църквата и различните служения се справят чудесно. Ние обновихме някои от служенията, което направи структурата по-ефективна. Нашият син Джонатан Екман е вече главен изпълнителен директор и работи ефективно със Съвета.

Кристиан Окерхелм е нашият успешен директор на мисиите. Знам, че вие международните пастори, много го оценявате. Той има огромно сърце за вас, както и аз също имам. Кристиан ще продължи да подкрепя всеки един от вас с най-доброто от способностите си за работата, която непрекъснато се разширява и вярвам, че ще продължите да бъдете добри партньори в служението. Уверен съм, че служението е в много добри ръце и бъдещето изглежда добре чрез благодатта на Бога.

Наскоро Бригита и аз се оттеглихме от нашите позиции в „Слово на живот“. Но ние все още сме служители на Господ! Разбира се, ние искаме да бъдем активни в службата си през този сезон от живота ни. Като погледнем назад в нашите 30 години на служение, можем да разграничим три периода.

Първият бе: изграждането на църква „Слово на живот“, достигане с Евангелието и учението за вяра и Святия Дух до хиляди хора.

Чрез библейското училище в „Слово на живот“ сме обучили стотици студенти.

Вторият бе: нашите мисии, които работят в много народи, проповядвайки Евангелието, основавайки църкви и библейски училища, което разви мрежа от „Слово на живот“ църкви на много места по света.

Вие сте плод на тази част от нашия живот и служение и сме благодарни на Господ за всички вас!

Третият етап: започна около началото на това хилядолетие. В нас започна да расте копнежът и разбирането за важността на християнското единство. Искахме да помогнем на всички вярващи, включително и вас, които сте част от нашата мрежа, да имате задълбочено разбиране за Тялото на Христос в исторически аспект.

В този процес, ние постоянно влизахме в контакт с Католическата църква, особено по време на нашия тригодишен престой в Израел. Това доведе до приятелство, до по-дълбоко разбиране, до постепенно премахване на предразсъдъците и по-силно желание за единство. Това е увлекателно пътуване с много проучване и молитва. Ние открихме  колко много общи неща имаме с католиците, споделяйки обща история и основните принципи на нашата вяра. И всъщност сме им задължени за развитието на класическата догма. С милиони католици споделяме и Петдесятната опитност. Също така имахме много възможности да споделяме с тях това, което Господ ни е дал.

В този процес аз открих колко малко всъщност знаем за тях, за тяхната духовност и техните вярвания. Несъзнателно съм носил в себе си много предразсъдъци и лоши настроения и съм бил бърз да ги съдя, без наистина да зная в какво те наистина вярват. Добре е да се покаем от равнодушните и плитки становища, основани единствено на собствени възгледи, както и да открием богатото наследство, силната богословска основа и дълбоката им любов към Исус Христос.

След това откритие съпругата ми и аз все повече и повече започнахме да оценяваме това, което видяхме и как Господ ни доближи до тази църква. Това е личен процес за последните десет години от живота ни. Стъпка по стъпка ние се чувствахме водени от Духа, чухме гласа на Господ и най-накрая ясно разбрахме, че Бог всъщност ни води да се обединим и да бъдем част от Католическата църква.

Аз искам да подчертая, че това е лично пътуване, което ние правим и това не е решение, което очакваме „Слово на живот“ на национално или международно равнище да последва. Днес църква „Слово на живот“ е много по-отворена за голяма част от Тялото на Христос, отколкото преди десет години.

Единството е част от видението ни. „Слово на живот“ ще продължи в своя отчетлив призив, който е бил още от 1983 г. насам:  екипиране на  хора в  словото на вяра, учейки ги за техните духовни оръжия и как да ги използват, изпращайки ги в победоносна битка за Господа. „Слово на живот“ ще продължи, така както е била досега, изпълнявайки конкретното видение, което Господ й е дал.

Тази пролет, след разговори с епископа на Стокхолм, аз и Бригита поискахме да бъдем приети в Католическата църква. На 9 март 2014 г. обявихме публично това решение пред църквата и партньорите на „Слово на живот“.

Знам, че тази новина може напълно да изненада някои от вас. За други, които са ни следвали по-близо през последните години, не е изненада. Аз съм говорил и писал много за това, по най-различни начини в последните десет години.

Вие със сигурност не трябва да се съгласявате с нашето решение, но ние ви молим с молитва да го уважите. Това не е нещо, което е било решено прибързано за момента, но е дълъг процес, чрез много молитва и внимателно обмисляне.

Бригита и аз наистина чувстваме дълбок мир за това решение и сме видели ръката на Господ да насочва стъпките ни по този път с толкова много прекрасни, нежни и понякога свръхестествени преживявания.

Преживявали сме любовта на Господа по уникален и мощен начин, така че да Го обичаме още повече и да бъдем страстни за Църквата и Неговото царство.

Това не е отрязване на връзките. Господ ми даде дума, преди няколко месеца: „Задачата е изпълнена, но приятелството остава“. Ние ценим приятелството, което имаме с всички вас, като братя и сестри в Господ и вярвам, че то в различен аспект ще продължи, за да имаме живо общение и дълбоко единство в Исус. Нека да черпим вдъхновение един от друг и заедно да работим за укрепването на Тялото на Христос на земята.

 

Нека Бог да ви благослови !

В Христос,

 

Улф Екман