Ред на богослуженията

Сряда

19.00

всяка последна сряда на месеца – домашни групи

Петък

18.30

молитвено събрание

Събота

15.00

тинейджърско събрание
18.00

младежко събрание

Неделя

11.00

официално богослужение с господня трапеза

“ … като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава… “   (Евреи 10:25)