Евангелска църква на вяра – Пловдив

Църквата ни бе основана на 18.07.1990г. в Пловдив. Тогава Бог ни насърчи със стих от Библията, написан в книгата на пророк Агей: „Качете се на гората и докарайте дърва, и постройте дома, и Аз ще благоволя в него, и ще се прославя казва Господ“.

Видението ни винаги е било да имаме молитвен дом, сграда, където да се молим, пеем и слушаме Словото на Господа, както и да просвещаваме хората, които търсят знание за Библията. Вярата е убеждение за неща, които не се виждат. И така минахме през много зали и обществени места, за да дойде времето да влезем в обещания от  Господа молитвен дом. След дълги години ходене в пустинята, подобно на народа на Израел, ние стигнахме до разрешението на проблема като закупихме сграда. Първоначално тя беше в трагично състояние. Бе се превърнала в жилище за бездомни и сборище на наркомани. Това създаваше много проблеми на хората, които живеят в квартала. Сградата се нуждаеше от сериозен ремонт и обновяване, с която нелека задача ние се захванахме. Много братя и сестри от църквата с голямо желание и радост се включиха в този ремонт и чрез своите способности и умения допринесоха за качественото й обновяване.

Когато вярващите се молят, дават и работят в съгласие, наистина могат да превърнат едно място от пустиня в оазис. Исая 58:12 казва „И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалини, възобновител на места за население.“

Сградата бе ремонтирана и обновена с доброволния труд и даренията на вярващите от църквата ни.
И така след години на усилена работа и даване, днес можем да се радваме на една завършена и добре обзаведена евангелска църква, която ще бъде отлична база за духовната просвета както на квартала, в който се намира, така и за целият ни град.

Бог е верен!

В какво вярваме

 • Исус Христос – Спасителят  на света
 • Идването на Исус в плът
 • Неговата смърт и възкресение
 • Триединният Бог – Отец, Син и Святи дух
 • Истинското библейско покаяние
 • Библията – Божието слово
 • Водното кръщение
 • Кръщението в Святия Дух и проявата на Всички Негови дарби
 • Възкресението на мъртвите
 • Божието изцерение и освобождение
 • Изобилния живот с Исус Христос
 • Второто идване на Исус Христос
 • Хилядагодишното царство
 • Вечния съд

Главен пастор

Иван и Ганка Несторови
Аз и моето семейство сме радостни да Ви представим Християнска църква на вяра. Ние вярваме в силната местна църква, която е пример на изобилен живот. Бог иска всеки човек да бъде спасен и да достигне до познанието на истината, която е Исус Христос и да се покори на движението на Святия Дух в Църквата на последното време. Исус е Господ! А Божието Слово казва, че

“няма под небето друго име, открито на хората, чрез което можем да се спасим”

( Деяния на апостолите 4:12 ).

Повече инфо

Вяра

Надежда

Любов

Присъединете се към нас

Ти можеш да бъдеш част от нас!
Не изоставай във времето!
Ние те очакваме!

Не гледай на Бог през твоите обстоятелства – гледай на обстоятелствата си през Бог

Успява не човекът с мотив, а човекът с цел.

Между горещата вода и парата има само един градус разлика

Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

Присъединтете се към нас всяка неделя от 10:00 ч.