• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

 

Вторник      
18.30      
събрания на служенията и работните групи в църквата
Сряда  19.00 училище за ученици  (всяка последна сряда на месеца - домашни групи)
Петък
18.30 молитвено събрание
Събота 14.00 тинейджърско събрание
  18.00 младежко събрание
Неделя 10.00 официално богослужение с господня трапеза

 

 

" ... като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава... "   (Евреи 10:25)

 

В какво вярваме (кредо)

 • Исус Христос - Спасителят  на света
 • Идването на Исус в плът
 • Неговата смърт и възкресение
 • Триединният Бог - Отец, Син и Святи дух
 • Истинското библейско покаяние
 • Библията - Божието слово
 • Водното кръщение
 • Кръщението в Святия Дух и проявата на Всички Негови дарби
 • Възкресението на мъртвите
 • Божието изцерение и освобождение
 • Изобилния живот с Исус Христос
 • Второто идване на Исус Христос
 • Хилядагодишното царство
 • Вечния съд